วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

สินเชื่อธุรกิจ หัวใจหลักที่ธนาคารควรมีคือ การจัดสรรประเภทสินเชื่อเงินกู้ ให้เหมาะกับธุรกิจของลูกค้า


การให้เงินกู้กับธุรกิจ ธนาคารควรจัดสรรประเภทวงเงินสินเชื่อ แต่ละประเภทให้เหมาะสม กับลักษณะของกิจการแต่ละประเภท และความต้องการใช้เงินในแต่ละลักษณะ แตกต่างกันไป ที่ผ่านๆมา ผมเห็นมากมาย ที่ธนาคารให้วงเงินสินเชื่อผิดประเภทกับลูกค้า จนกระทั่งการใช้วงเงินผิดประเภทเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงย้อนกลับมา ทำให้ลูกหนี้รายนั้น กลายเป็นหนี้เสีย ด้วยการขาดความเข้าใจในการใช้วงเงิน และความมีวินัยทางด้านการเงินก็เป็นส่วนหนึ่งด้วย 

สนใจ ให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

โพสต์แนะนำ

ที่ปรึกษา เพื่อแนะนำ เทคนิค วิธีการ การ กู้เงิน ขอสินเชื่อ แก้หนี้ ปรับโครงสร้างหนี้

สำหรับคนที่มีปัญหา กู้เงินซื้อบ้านไม่ผ่าน ขอสินเชื่อกับ ธนาคารไม่ผ่าน แบงก์ ไม่อนุมัติ หรือ ท่านที่มีปัญหาหนี้เสีย ภาระหนี้สินมากและยัง...

บทความที่น่าสนใจ