วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

กู้เงิน ธนาคาร ออมสิน รวมสินเชื่อ แบบมีคนค้ำ และไม่ต้องมีคนค้ำ

 


สินเชื่อออมสิน มีทั้งหมด 13 สินเชื่อที่ปล่อยกู้ให้แก่ผู้สนใจ ดังนี้  

13 สินเชื่อออมสินล่าสุดในปี 2564


1. สินเชื่อเคหะ

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 40 ปี
หลักประกัน : อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
วงเงินสูงสุดเมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคา ซื้อขายหรือราคาประเมิน 

2. สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 40 ปี
หลักประกัน : อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
วงเงินสูงสุดเมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคา ซื้อขายหรือราคาประเมิน  

3. สินเชื่อเคหะ กตัญญูบุพการี

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : รวมกับอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี ยกเว้นเจ้าของกิจการที่มีรายได้แน่นอนระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี และเป็นผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยร่วมกับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
หลักประกัน : อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
วงเงินสูงสุดเมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคา ซื้อขายหรือราคาประเมิน  

4. สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 25 ปี
หลักประกัน : บุคคลค้ำประกัน, ที่ดิน, ห้องชุด,ที่ดินพร้อมอาคาร
วงเงินสูงสุดเมื่อใช้บุคคลค้ำประกัน : 300,000 บาท
วงเงินสูงสุดเมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : 10 ล้านบาท  

5. สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 25 ปี
หลักประกัน : ที่อยู่อาศัย
วงเงินสูงสุดเมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน :  10 ล้านบาท

6. สินเชื่อไทยทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ใช้บุคคลหรือไม่มีบุคคลค้ำกู้ไม่เกิน 10 ปี, ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน กู้ไม่เกิน 20 ปี
หลักประกัน : บุคคลค้ำประกัน, ที่ดิน, ห้องชุด,ที่ดินพร้อมอาคาร
วงเงินสูงสุดเมื่อใช้บุคคลค้ำประกัน : 2 ล้านบาท
วงเงินสูงสุดเมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : 10 ล้านบาท 

7. สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 25 ปี
หลักประกัน : ที่ดินพร้อมอาคาร, ห้องชุด
วงเงินสูงสุดเมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : 10 ล้านบาท

8. สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 10 ปี
หลักประกัน : สลากออมสิน, สมุดบัญชีเงินฝาก 
วงเงินสูงสุดเมื่อใช้สลากออมสินหรือสมุดบัญชีค้ำประกัน : 20 ล้านบาท

9. สินเชื่อ OD Happy Life

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ทบทวนสัญญาทุก 1 ปี
หลักประกัน : สลากออมสิน
วงเงินสูงสุด : 10 ล้านบาท

10. สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 30 ปี
หลักประกัน : หนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด
วงเงินสูงสุด : ไม่เกิน 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด

11. สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการ และพนักงานราชการ

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ใช้บุคคลหรือไม่มีบุคคลค้ำกู้ไม่เกิน 15 ปี, ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน กู้ไม่เกิน 20 ปี 
หลักประกัน : บุคคลค้ำประกัน หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
วงเงินสูงสุดเมื่อใช้บุคคลค้ำประกัน : 3 ล้านบาท
วงเงินสูงสุดเมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : 5 ล้านบาท 

12. สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 25 ปี
หลักประกัน : ที่ดินพร้อมที่อยู่อาศัย 
วงเงินสูงสุด : 10 ล้านบาท   

13. สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : 3-10 ปี
หลักประกัน : บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
วงเงินสูงสุด : 200,000 บาท

คุณสมบัติผู้กู้ของแต่ละสินเชื่อสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารออมสิน หรืออ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

โพสต์แนะนำ

ที่ปรึกษา เพื่อแนะนำ เทคนิค วิธีการ การ กู้เงิน ขอสินเชื่อ แก้หนี้ ปรับโครงสร้างหนี้

สำหรับคนที่มีปัญหา กู้เงินซื้อบ้านไม่ผ่าน ขอสินเชื่อกับ ธนาคารไม่ผ่าน แบงก์ ไม่อนุมัติ หรือ ท่านที่มีปัญหาหนี้เสีย ภาระหนี้สินมากและยัง...

บทความที่น่าสนใจ